Mehmet KURU

HABERLER BÖLÜMÜ => Haber Arşivi => Konuyu başlatan: Mehmet KURU - 06 Eylül 2019, 09:33:20

Başlık: Buzağı desteklemeleri askıya çıktı.
Gönderen: Mehmet KURU - 06 Eylül 2019, 09:33:20
2018 Yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemeleri askı listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ek Binasında (Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzde) ve İlçe Müdürlüklerimizde 22.07.2019 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile 31.07.2019 tarihine kadar askıya çıkartılmıştır. Yetiştiricilerimizin bu süre zarfında listeleri kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Askı Listelerinde;

10 Temmuz 2019 Tarihi İtibariyle E-Islah'ta Kayıtlı
Doğum Tarihi E-Islah'ta 01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında Olan,
E-Islah'ta Anne Numarası Hanesi Dolu Olan,
E-Islah'ta Doğduğu İşletme Numarası Dolu Olan,
2018 Yılı 1. Dönemde Destekleme Almamış Olan,
Doğduğu İşletmesinin Destekleme Başvurusu Olan Buzağılar yer almaktadır.
Listelerde bulunan Buzağıları destekleme hak edebilmeleri için ayrıca,

*Programlı aşıları (Erkeklerde Şap, Dişilerde Şap ve Brusella) tamamlanmış,

*Doğduğu işletmede Buzağının 120 Günü tamamlamış olması gerekmektedir.

2018 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin (2018/21) Buzağı Desteklemesi ile ilgili maddeleri gereğince askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. İtiraz süresi sonrası yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacağından yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için askı icmallerini titizlikle ve zamanında kontrol etmesi büyük önem arz etmektedir.

Kaynak : Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü (https://duzce.tarimorman.gov.tr/Duyuru/146/2018-Yili-2-Donem-Buzagi-Destekleme-Listeleri-Askiya-Cikti)