SIRA

NO

ASGARİ ÜCTETİ OLUŞTURAN KALEMLER TUTARLAR
01 BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008,00
02 SGK PRİMİ (%14) 1.401,12
03 İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 100,08
04 KESİNTİLER TOPLAMI (02+03) 1.501,20
05 NET ASGARİ ÜCRET (01-04) 8.506,80
06 SGK İŞVEREN PAYI (%15,5) 1.551,24
07 İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) 200,16
08 İŞVEREN PRİM TOPLAMI (06+07) 1.751,40
09 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40