SIRA

NO

ASGARİ ÜCTETİ OLUŞTURAN KALEMLER TUTARLAR
01 BRÜT ASGARİ ÜCRET 20.002,50
02 SGK PRİMİ (%14) 2.800,35
03 İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 200,03
04 KESİNTİLER TOPLAMI (02+03) 3.000,38
05 NET ASGARİ ÜCRET (01-04) 17.002,12
06 SGK İŞVEREN PAYI (%15,5) 3.100,39
07 İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) 400,05
08 İŞVEREN PRİM TOPLAMI (06+07) 3.500,44
09 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 23.502,94