İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - admin

Sayfa: [1] 2 3 ... 6
1
Excel / Rakamı yazıya çevirme
« : 14 Ocak 2022, 09:33:05 »
Kod: [Seç]
Public Function metin(AA)
Dim AAStr As String
Dim BB As String

If Not IsNumeric(AA) Then GoTo SayiDegil

AAStr = Format(Abs(AA), "0.00")

BB = Left(AAStr, Len(AAStr) - 3)

metin = IIf(AA < 0, "Eksi ", "") & Cevir(BB)

Exit Function

SayiDegil:
metin = "GİRİLEN DEĞER SAYI DEĞİL!"
End Function

Private Function Cevir(SayiStr As String) As String
Dim Rakam(15)
Dim c(3), Sonuc, e

Birler = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz")
Onlar = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan")
Binler = Array("trilyon", "milyar", "milyon", "bin", "")

SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr

For i = 1 To 15
Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1))
Next i

Sonuc = ""
For i = 0 To 4
c(1) = Rakam(i * 3 + 1)
c(2) = Rakam(i * 3 + 2)
c(3) = Rakam(i * 3 + 3)
If c(1) = 0 Then
e = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e = "yüz"
Else
e = Birler(c(1)) + "yüz"
End If
e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3))
If e <> "" Then e = e + Binler(i)
If (i = 3) And (e = "birbin") Then e = "bin"
Sonuc = Sonuc + e
Next i

If Sonuc = "" Then Sonuc = "00"

Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) - 1)
End Function
Kullanımı
=metin(Hücre değeri)
Örnek
=metin(A1)

2
Excel / Parayı yazıya çevirme
« : 14 Ocak 2022, 09:21:45 »
Kod: [Seç]
Function yaz(Para, Optional PBirim = "Lira", Optional KBirim = "Kuruş")
Dim ParaStr As String
Dim Lira As String, Kurus As String
If Not IsNumeric(Para) Then
yaz = "GİRİLEN DEĞER SAYI DEĞİL!"
Exit Function
End If
ParaStr = Format(Abs(Para), "0.00")
Lira = Left(ParaStr, Len(ParaStr) - 3)
Kurus = Right(ParaStr, 2)
yaz = IIf(Para < 0, "Eksi ", "") & Cevir(Lira) & " " & PBirim & " " & _
IIf(Val(Kurus) <> 0, Cevir(Kurus) & " " & KBirim & " ", "")
End Function


Private Function Cevir(SayiStr As String) As String
Dim Rakam(15)
Dim c(3), Sonuc, e
Birler = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz")
Onlar = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan")
Binler = Array("trilyon", "milyar", "milyon", "bin", "")
SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr
For i = 1 To 15
Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1))
Next i
Sonuc = ""
For i = 0 To 4
c(1) = Rakam(i * 3 + 1)
c(2) = Rakam(i * 3 + 2)
c(3) = Rakam(i * 3 + 3)
If c(1) = 0 Then
e = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e = "yüz"
Else
e = Birler(c(1)) + "yüz"
End If
e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3))
If e <> "" Then e = e + Binler(i)
If (i = 3) And (e = "birbin") Then e = "bin"
Sonuc = Sonuc + e
Next i
If Sonuc = "" Then Sonuc = "Sıfır"

Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) - 1)
End Function
Kullanımı
=yaz(hücre değeri)
Örnek
=yaz(a1)

3
Bilgisayar / Excelde mükerrer kayıt uyarısı
« : 28 Aralık 2021, 16:46:27 »
B sütununda mükerrer kayıt uygulaması yapacaksanız :
Kod: [Seç]
=EĞERSAY(B:B;B1)=1

4
Genel bilgi ve dökümanlar / Emekli yolluğu hazırlama
« : 25 Ağustos 2021, 14:13:29 »
375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür. .

Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;

13.558* 0,188787 = 2.559,57 TL
- 19,42 TL Damga Vergisi
Net ödenecek miktar= 2.540 TL

5
Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı bütçe uygulama kitapçığı yayınlandı. İlgili kitapçığı okumak veya bilgisayarınıza indirmek için [cutoff]aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.
Kitapçığı okumak için tıklayın.

6
İşçi maaş sistemi / Rapor kesintisi yapma
« : 30 Nisan 2021, 13:38:04 »
Tarım maaş
Puantaj girişi
Personeli bul
İsminin üzerine tıkla
Açılan sayfada en sağda "Personel rapor bilgisi" sekmesini aç
Rapor ekle
Rapor numarası
Rapor başlangıç tarihi
Rapor bitiş tarihi gir
Kaydet
Puantaja otomatik yansıyacaktır.

7
ARŞİV / Ek ödeme verme
« : 30 Nisan 2021, 13:29:43 »
İşçilere yılda bir kere ek ödeme verebilmek için :
.. Tarım maaş
.. Puantaj girişi
.. Personeli bul
.. İsminin üzerine tıklayarak aç
.. Ek ödeme günü kısmına 365 yaz
.. Kaydet

8
İşyeri bilgileri
Mevcut işyerini bul
Düzenle butonuna tıkla
Açılan sayfada dönem bitiş tarihini ileri bir tarihe al.

9
Enflasyon oranı ve zam tutarı belli olduktan sonra Tarım işyerleri için ücret skalası programa girilecektir.  Skalanın programa girişi merkezden yapılıyor.  Birimler 01.03-31.08 dönemini ve bulundukları yılı seçecekler. Kademe terfisi olacak personellerin terfilerini manuel olarak yapıp kaydediyoruz.  Bu işlemi yaparken işinizin kolay olması adına personel bilgileri menüsünde 01.03-31.08 dönemi ve bulunulan yıl seçili iken geçmiş dönemi getir düğmesine tıklanarak eski bilgileri getirip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet düğmesi ile kaydederek işlemi yapmış oluruz.

10
KBS aç
İzinden dönen kişinin sayfasını aç
Durumunu işe başlama olarak değiştir.
Terfi sekmesini aç
Yeni giriş
Kısıt maaş seçilecek
Ay genellikle otomatik gelir
Sağdaki yeşil dolgulu gün kısmına kaç günlük kısıt verilecekse gir ve kaydet.

11
KBS Destek / Üç aylık arazi tazminatları
« : 04 Şubat 2021, 11:02:58 »
.. KBS aç
.. Maaş bilgi girişi ekranı
.. Kişi sorgula
.. Personeli seç
.. Diğer tazminat
.. Yeni kayıt ekle
.. 57 kodunda arazi tazminatları seç
.. Dolgulu olan oran kısmına mühendisler için 60 teknikerler için 40 teknisyenler için 24 kadar değer girebilirsiniz. Fazla girerseniz sistem kabul etmeyecektir.
.. Kaydet

12
KBS Destek / Büyük proje ödemesi
« : 04 Şubat 2021, 10:56:59 »
.. KBS aç
.. Maaş bilgi girişi ekranı
.. Kişi sorgula
.. Personeli seç
.. Diğer tazminat
.. Yeni kayıt ekle
.. 51 kodunda ek özel hizmeti seç
.. Dolgulu olan dolgulu olan oran kısmına 20 yaz
.. Rapor ve izin günü varsa dolgulu rapor kısmına gün sayısını yaz
.. Kaydet

13
KBS Destek / Kontrol tazminatı hesaplama (Kadrolular)
« : 04 Şubat 2021, 10:53:42 »
.. KBS aç
.. Maaş bilgi girişi ekranı
.. Kişi sorgula
.. Personeli seç
.. Diğer tazminat
.. Yeni kayıt ekle
.. 81 kodunda ilave ücreti seç
.. Dolgulu olan kısma excelde hesaplatıp ne kadar ödeme yapılacağını gir
.. Kaydet

14
KBS Destek / Kontrol tazminatı hesaplama (Sözleşmeliler)
« : 04 Şubat 2021, 10:50:16 »
.. KBS aç
.. Ücret bilgi girişi ekranı
.. Kişi sorgula
.. Personeli seç
.. Maaş unsurları (Resim 1)
.. Yeni kayıt ekle (Resim 2)
.. 87 kodunda ilave ücreti seç (Resim 3)
.. Dolgulu olan gün sayısı kısmına kaç gün verilecekse gir (Resim 4)
.. Kaydet

15
Diğer programlar / Site aidat programı
« : 27 Ocak 2021, 09:48:00 »
Foruma gelen istekler üzerine basit bir şekilde site aidat takibi programı oluşturmaya çalıştım. Hiç site yöneticiliği yapmadığım için programda eksik veya hatalı yönler bulunabilir. Gördüğünüz eksiklik ve hataları yazarsanız birlikte geliştirip ortaya iyi bir şeyler çıkarabiliriz.

16
Güncel bilgi ve dökümanlar / 2021 yılı asgari ücret
« : 28 Aralık 2020, 12:43:42 »
Asgari ücret 2021 zammı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Asgari ücretin ne kadar olduğu belli oldu. Asgari ücret 2021 zammı ile ilgili açıklama yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bir önceki yıla göre asgari ücret 500 lira artmış oldu.


17
Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde iki yılı aşkın süredir birlikte çalıştığım mühendis Necdet Sali Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü emrine atanması dolayısı ile 02.10.2020 tarihi itibari ile İlçe Müdürlüğümüzdeki görevinden ayrılmıştır.
Sevgili arkadaşıma yeni görev yerinde başarılar dilerim.


18
Duyurular / Cumayeri Tarım Kredi fındık alımına başladı.
« : 17 Eylül 2020, 08:08:12 »
Cumayeri  Tarım Kredi Kooperatifi  yetkilisi, kooperatifin bu sene üreticilerden fındık alımına başladığını bildirdi. Cumayeri Tarım Kredi Kooperatifi yetkilisi, “Tarım Kredi Kooperatifi 50 randıman tombul kabuklu fındıkların kilosunun 23 Tl’den fındık alımına başladı.Kabuklu tombul fındık ların kilosunu bürüt 23 tl’den almaya başladık.Kesintiler düştükten sonra kilosu 22.50 net bedel yapmaktadır.Fındık bedellerinide peşin ödemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Burası Cumayeri

19
Bilgisayar / Windows old klasörünü silme
« : 16 Eylül 2020, 17:04:53 »
Bu Bilgisayar/C Sürücüsü sağ klik yapın. Özellikler/Disk temizle butonuna tıklayın. Bu kısımda Önceki Windows Yüklemeleri kısmındaki çentiği işaretli hale getirip işlemi onaylayın.

20
ARŞİV / Cumayeri pist çalışmaları
« : 21 Ağustos 2020, 10:45:34 »
Dünya Şampiyonu Motorsikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Pisti ile ilgili, “Bugün yollara çıkan gençler otomobillerle hız yapıyorlar kaza yapıyorlar ve canlarını kaybediyorlar. Biz burayı güvenilir hizmet için yapacağız” diye konuştu.

Kaynak : Düzcenin Sesi

21
Yöneticilerimiz / Tarım İl Müdürü
« : 12 Ağustos 2020, 08:58:34 »
NECDET ÇİÇEK


Kişisel Bilgiler
 

Doğum Yeri: Düzce

Medeni Durum: Evli - 3 Çocuklu

 

Eğitim Bilgileri
 

1992 - Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

1988 - Düzce Kaynaşlı Lisesi

 

İş Deneyim Bilgileri
 

2020 -            Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü – İl Müdürü     (02.04.2020)   

2018 - 2020   Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü – İl Müdürü V. (12.11.2018)   

2013 -  2018  Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü - İl Müdür Yardımcısı

2008 - 2013   Kaynaşlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü - İlçe Müdürü

                     Kaynaşlı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği - Birlik Müdürü

2004 - 2008   Düzce İl Tarım Müdürlüğü Proje İstatistik Şubesi - Şube Müdürü

2001 - 2004   Düzce İl Tarım Müdürlüğü Proje İstatistik Şubesi - Mühendis

1995 - 2001   A.İ.B. Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu - İdari Personel

1994 - 1995   Düzce Planta Farma Bitkisel İlaç Sanayii - Departman Sorumlusu 1993 - 1994   Düzce Çilimli Rothmans Tütün Şirketi - Teknik Personel

 

Sertifika / Seminer Bilgileri
 

Gıda Denetçisi / Kontrolörü Belgesi

Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi

TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitim Sertifikası TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Sertifikası

TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitim Sertifikası

Toprak Koruma Projesi Sertifikası

Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Sertifikası

Organik Tarım Eğitim Sertifikası

Mera Kanunu Uygulamaları

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Uygulamaları

Çiftçi Kayıt Sistemi Uygulamaları

Alternatif Ürün Projesi ile Sorunlu Tarım Arazilerinin İyileştirilmesi Projesi

Tarım Bölge Mastır Planı

Fındık Yetiştiriciliği

Avrupa Birliği Uyum Paketi Uygulamaları

Avrupa Birliği Kırsal Ekonomik Çeşitlilik Örnek Çilek Yetiştiriciliği Projesi Kapsamında İspanya ve Portekiz'de Araştırma ve İnceleme

22
Yöneticilerimiz / Belediye başkanı
« : 12 Ağustos 2020, 08:55:25 »
MUSTAFA KOLOĞLU


1967 Cumayeri doğumlu Mustafa Koloğlu, ilkokulu Cumayeri’nde bitirdi. 1986 yılında Düzce İmam Hatip Lisesi’nin orta kısmından, 1989 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1990 yılında, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi bölümünden ‘’Kamu Yöneticisi’’ unvanıyla mezun oldu. 1996 yılında ‘’Personel Teğmen’’ olarak vatani görevini tamamlayarak özel sektörde çalışma hayatına başladı. İş hayatında, çeşitli Avrupa ve Uzakdoğu firmalarının ağır sanayi makinaları mümessillikleri bulunan özel bir şirkette yöneticilik dâhil çeşitli görevlerde bulundu. Çalıştığı sektörle ilgili çeşitli ülkelerde konferans ve fuar etkinliklerine katıldı. 2004-2009 yılları arasında Cumayeri Belediye Başkanlığı yaptı. Beş yıllık görev süresi içerisinde; doğalgaz, kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması, uluslararası standartlarda futbol sahası, 8.500 m² kapalı pazaryeri, elektrik tellerinin yer altına alınması ve Cumayeri Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere pek çok ilke imza attı. 2009 yıllında daha önce çalıştığı özel firmada çalışmaya devam etti. 2014 yılında, ortağı ile birlikte bir tekstil firması kurdu. Halen bu firmada ortaklığı devam etmektedir. 31 Mart 2019 Seçimlerinde MHP’den Cumayeri Belediye Başkanı seçildi.

23
Yöneticilerimiz / Vali
« : 12 Ağustos 2020, 08:52:19 »
CEVDET ATAY


1973 senesinde Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2000 senesinde İİBF’yi bitirdi Samsun Kavak, Isparta Aksu ve Kırşehir Çiçekdağı’nde Kaymakamlık vekilliği görevlerini ifa etti. Çorum’un Oğuzlar, Malatya’nın Erguvan, Doğanşehir, Trabzon Çaykara ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İller idaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlıkları görevlerini yapan Atay, 1 Eylül 2018’de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na atandı. Cevdet Atay, son valiler kararnamesiyle Düzce Valiliği’ne atandı.

24
Yöneticilerimiz / Kaymakam
« : 12 Ağustos 2020, 08:49:29 »
HALUK ÇAKMAK


İlçemiz Kaymakamı Haluk ÇAKMAK Hatay'ın Hassa İlçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Sarıcakaya Kaymakamlığı, Mazgirt Kaymakamlığı, Göynük Kaymakamlığı, Muş Vali Yardımcılığı,  Nusaybin Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı ve Maçka Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 19.08.2017 tarih ve 2017/345 sayılı Kararneme ile İlçemize atanan Sayın Kaymakam Haluk ÇAKMAK 14.09.2017 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.

25
Denetim Masası 2-Programlar 3- Java simgesi sağ tıkla aç 4- Securty bölümünde edit liste list tıkla 5-Add kısmına tıkla http://kesenek.sgk.gov.tr/ yapıştır işlem tamamdır.

Sayfa: [1] 2 3 ... 6