SIRA

NO

ASGARİ ÜCTETİ OLUŞTURAN KALEMLER TUTARLAR
01 BRÜT ASGARİ ÜCRET 13.414,50
02 SGK PRİMİ (%14) 1.878,03
03 İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 134,15
04 KESİNTİLER TOPLAMI (02+03) 2.012,18
05 NET ASGARİ ÜCRET (01-04) 11.402,32
06 SGK İŞVEREN PAYI (%15,5) 2.079,25
07 İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) 268,29
08 İŞVEREN PRİM TOPLAMI (06+07) 2.347,54
09 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 15.762,04