2023 MEMUR GÜNDELİK VE TAZMİNATLARI

(7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu)

2023 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(H CETVELİ)(6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)   Gündelik Miktarı
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları   270 TL
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları.   250 TL
B- Memur ve Hizmetlilerden:   Gündelik Miktarı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)   236 TL

b) Ek göstergesi 6400 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   220 TL

c) Ek göstergesi 3600 (dahil) – 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   212 TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   203 TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   200 TL


Türkiye Düzeyinde Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Müfettişlere Verilecek Gündelikler (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde : 33/b-1)   306,80 TL
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkralarına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)   Gündelik Miktarı

50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar   45 TL
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar   42 TL
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
2022 MEMUR GÜNDELİK VE TAZMİNATLARI

(7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu)

(7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(H CETVELİ)(6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları)
Aşağıdaki tabloda kırmızı olarak belirtilen tutarlar 07.07.2022-31.07.2022 tarihleri arasında geçelidir.

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)   Gündelik Miktarı
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları   100 TL
162 TL

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları.   92 TL
149 TL

B- Memur ve Hizmetlilerden:   Gündelik Miktarı
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)   80 TL
129 TL

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   75 TL
121 TL

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar   71 TL
115 TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   63 TL
102 TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   62 TL
100 TL

Türkiye Düzeyinde Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Müfettişlere Verilecek Gündelikler (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde : 33/b-1)   104 TL
167,70 TL

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkralarına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)   Gündelik Miktarı
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar   23,50 TL
38 TL

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar   22,70 TL
37 TL

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.