2022 yılı gelir vergisi genel tebliği 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı resmi gazete mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 2022 yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri belirlenmiş oldu.  Buna göre ücretliler için gelir vergi dilimi aralıkları şu şekilde oluştu :

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

32.000 TL’ye kadar                                                                           % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası                              % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası                          % 27
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası                        % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası     % 40

Konu ile ilgili Resmi Gazete için tıklayın.